ndv2xezb

Biznis plan – ima za cilj pokazati da je određeni projekat finansijski isplativ i profitabilan za investitora i potvrđuje mogućnost vraćanja kredita za kreditora u datom periodu. Razlika između biznis plana i investicione studije je u tome što se biznis plan izrađuje za projekte niže vrednosti, pa je forma studije manje zahtevna.

Studija izvodljivosti – ima za cilj dokazati da je određeni projekat finansijski izvodljiv, opravdan i održiv, te da je alternativa koja je odabrana prava – odnosno da su investicije i troškovi kroz godine najniži u odnosu na ostale alternative. Navedena se studija izrađuje obično kada se radi o infrastrukturno-komercijalnim projektima, kada je izvor finansiranja institucionalan ili kombinovan. Obično takvi projekti ne ostvaruju dobit, već su prihodi formirani samo da bi se pokrili troškovi funkcioniranja projekta.

Investiciona studija – ima za cilj dokazati isplativost i profitabilnost projekata za privatnog investitora i mogućnost vraćanja kredita uzetog od banke. Izrađuje se obično kod komercijalnih ili infrastrukturno – komercijalnih projekata, gdje su investitori banka ili privatni investitori. To su projekti u kojima će se ostvarivati dobit, nisu budžetski zavisni.